Artikelen

Een deel van de artikelen in de 8 rubrieken onder deze tab zijn tussen 2008 en eind 2016 geschreven voor het tijdschrift Hondenmanieren. Omdat mijn kennis nog steeds groeit en mijn inzichten veranderen dankzij de steeds grotere stroom aan wetenschappelijke artikelen, heb ik deze artikelen in 2017 soms een beetje herzien, aangevuld of aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Artikelen die niet meer voldoen aan mijn eisen verwijder ik van tijd tot tijd.

Aangezien de uitgever van Hondenmanieren een andere weg insloeg, heeft hij het blad helaas eind 2016 van de hand gedaan aan de (concurrerende) uitgever van Onze Hond. Deze heeft vervolgens Hondenmanieren onmiddellijk opgedoekt, omdat hij geen ruimte in de markt zag voor twee hondentijdschriften.

In 2018 werd Hanneke Reitsma, voormalig hoofdredacteur van Hondenmanieren, de nieuwe hoofdredacteur van Onze Hond. Zij vroeg mij om weer wat te gaan schrijven. Zodoende heb ik sinds begin 2018  weer vrijwel elke maand voor Onze Hond geschreven.

Totdat in 2020 opnieuw de commercialisering toesloeg: Onze Hond moest vooral ‘leuk en simpel’ zijn voor een groot publiek. Hanneke Reitsma stapte op en ik stopte met schrijven: mijn artikelen passen nu eenmaal niet in het ‘leuk en simpel-concept’.

Gelukkig kon ik in 2022 mijn ei weer kwijt in LosVast waar Hanneke nu de hoofdredacteur is.  Want wetenschap staat niet stil.

Veel mensen denken dat wetenschap, waarheid en werkelijkheid identiek zijn. Wetenschappelijke kennis is echter aan verandering onderhevig omdat inzichten, methodes, technieken, criteria, hypotheses etc. veranderen. Wie wil weten hoe wetenschap werkt, leze Diesels droom en Donders’ bril. Hoe wetenschap werkt van mijn promotor, de Utrechtse hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, Bert Theunissen.

In veel artikelen wordt verwezen naar wetenschappelijke artikelen of naar andere literatuur. Deze zijn vrijwel allemaal op te sporen via Google of Google Scholar. Wetenschappelijke open access artikelen kunnen daar gedownload worden; van de andere kun je de samenvatting (abstract) lezen. Wil je meer, dan kun je via universiteitsbibliotheken met het betalen van een jaarlijkse bijdrage van enkele tientjes, toegang krijgen tot veel meer wetenschappelijke literatuur. Je hoeft daarvoor niet ingeschreven te staan als student.