Artikelen

De meeste van de artikelen in de 8 rubrieken onder deze tab zijn tussen 2008 en eind 2016 geschreven voor het tijdschrift Hondenmanieren. Omdat mijn kennis nog steeds groeit en mijn inzichten veranderen dankzij de steeds grotere stroom aan wetenschappelijke artikelen, heb ik deze artikelen in 2017 soms een beetje herzien, aangevuld of aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten.

Aangezien de uitgever van Hondenmanieren een andere weg insloeg, heeft hij het blad helaas eind 2016 van de hand gedaan aan de (concurrerende) uitgever van Onze Hond. Deze heeft vervolgens Hondenmanieren onmiddellijk opgedoekt, omdat hij geen ruimte in de markt zag voor twee hondentijdschriften. Voor mij was het een goed moment om te stoppen met schrijven van losse artikelen voor tijdschriften en mij volledig te wijden aan mijn PhD-onderzoek en het proefschrift dat ik daarvoor aan het schrijven ben.

In 2018 werd Hanneke Reitsma, voormalig hoofdredacteur van Hondenmanieren, de nieuwe hoofdredacteur van Onze Hond. Zij vroeg mij om weer wat te gaan schrijven. Sinds begin 2018 schrijf ik dus weer vrijwel elke maand voor Onze Hond.

Wat ik nog meer kwijt wil aan opgedane kennis, observaties, hypotheses en inzichten zal je in de toekomst ook vinden op deze site onder NIEUWS of in de vorm van nieuwe artikelen. Want wetenschap staat niet stil.
Veel mensen denken dat wetenschap, waarheid en werkelijkheid identiek zijn. Wetenschappelijke kennis is echter aan verandering onderhevig omdat inzichten, methodes, technieken, criteria, hypotheses etc. veranderen. Wie wil weten hoe wetenschap werkt, leze Diesels droom en Donders’ bril. Hoe wetenschap werkt van mijn promotor, de Utrechtse hoogleraar wetenschapsgeschiedenis, Bert Theunissen.

In veel artikelen wordt verwezen naar wetenschappelijke artikelen of naar andere literatuur. Deze zijn vrijwel allemaal op te sporen via Google of Google Scholar. Wetenschappelijke open access artikelen kunnen daar gedownload worden; van de andere kun je de samenvatting (abstract) lezen. Wil je meer, dan kun je via universiteitsbibliotheken met het betalen van een jaarlijkse bijdrage van enkele tientjes, toegang krijgen tot veel meer wetenschappelijke literatuur. Je hoeft daarvoor niet ingeschreven te staan als student.