Nieuw artikel emoties reguleren

Bijna een jaar lang heb ik niets aan mijn site toegevoegd. Al mijn tijd is gaan zitten in het schrijven van mijn proefschrift bij de Universiteit Utrecht.

Sinds het vertrek van Hanneke Reitsma eind 2020 als hoofdredacteur bij Onze Hond, heb ik ook niets meer geschreven voor dat blad. Men wil daar nu graag eenvoudige, algemene artikelen en die schrijf ik nu eenmaal niet.

Hanneke is inmiddels hoofdredacteur van Los Vast, het tijdschrift van O&O. Voor dat blad heb ik een klein artikeltje geschreven over het reguleren van emoties. Deel 2 verschijn in het juni nummer.

Je het eerste deel lezen via deze link.