Workshop Emoties Martin Gaus Academie 8 en 22 november

Op 8 november geef ik een workshop over ‘Emoties herkennen’ bij de Martin Gaus Academie. Deze wordt op 22 november herhaald.

We weten op basis van hersenonderzoek dat honden emoties hebben, dat ze zich bewust zijn van die emoties en dat hun gedrag voor een deel bepaald wordt door die emoties. Het bekijken en analyseren van wat er op emotioneel en cognitief gebied gebeurt, valt echter nog niet mee. Bovendien hebben we in het verleden vaak geleerd om op een bepaalde manier naar hondengedrag te kijken. We kijken naar lichaamshoudingen, tellen stresssignalen en besluiten op basis daarvan dat een hond gestrest, angstig, zelfzeker of onzeker is. Dat etiket bepaalt vervolgens weer, hoe we met de hond omgaan.

Met behulp van ondersteunend videomateriaal gaan we in deze workshop proberen met een frisse ‘emotionele’ blik naar normaal hondengedrag te kijken.

Deze workshop vormt een praktisch vervolg op de Lezing ‘Emoties bij Honden’.

Basale kennis over de zeven emotioneel-motivationele hersensystemen zoals die door hersenonderzoeker Jaak Panksepp zijn verwoord, is een voorwaarde om in deze workshop actief mee te kunnen doen.