Domesticatie – DNA – voeding

Ruim 50 jaar na de vaststelling van de chemische structuur van DNA in 1953 raakte het DNA onderzoek in een stroomversnelling. Dankzij het in 1990 wereldwijd opgezette Human Genome Project, werd het menselijk genoom in 2003 in kaart gebracht. In 2005 werd het volledige genoom van een hond ontrafelt. Hierdoor kwam bovendien definitief vast te staan dat de hond een gedomesticeerde wolf is; iets dat wetenschappers al eerder vermoedden, maar niet konden bewijzen. Wanneer, waar en hoe precies deze voorvaders van de hond zijn gedomesticeerd is nog steeds onderwerp van wetenschappelijke discussie. Zowel Europa, Zuidoost Azië als het Nabij Oosten zijn aangewezen als plaatsen waar wolven – misschien al 30.000 jaar, maar zeker 15.000 jaar geleden – zijn gedomesticeerd.

De vraag in hoeverre de hond nog een wolf is, houdt ook de wetenschap en – in hun kielzog – hondenliefhebbers bezig. Vast staat dat genetische mutaties ervoor hebben gezorgd dat honden van uiterlijk zijn veranderd en ook – anders dan wolven – zetmeel kunnen verteren.

                                 

 

In deze rubriek vind je hier artikelen over. 

Domesticatie
DNA onderzoek bij honden 1 (stand van zaken 2013)
DNA onderzoek bij honden 2 (stand van zaken 2023)
Is de hond een vleesetende wolf?