Flatcoated Retriever Personality Assessments

Bij de oudste Flatcoated Retriever Club (FRC) werd al voor 1988, toen ik mijn eerste Flatcoat kreeg , een puppytest gedaan, die was ontwikkeld voor de retrievers door Tineke Antonisse-Zijda. Het verlangen om mijn volgende Flatcoat beter uit te kunnen zoeken op eigenschappen die goed bij me pasten, zorgden ervoor dat ik me al gauw aanmeldde als puppytester. In 1994 werd mij gevraagd om ‘coördinator puppytesten’ te worden. Mijn interesse voor persoonlijkheidspsychologie en de kennis die ik opdeed door veel wetenschappelijke artikelen te lezen, zorgden ervoor dat ik de puppytest aanpaste aan nieuwe inzichten. Ik experimenteerde daarbij ook met een gestandaardiseerde inventarisatie van wat -naar ik hoopte – min of meer vaste karaktertrekken waren.

Rond 2005 kwamen daar door hieronder beschreven omstandigheden nog twee assessments voor volwassen honden bij (de z.g. Fokdagtest en Retrievertest). In 2020 werd de Retrievertest vervangen door de Gedrag en Werk Inventarisatie (GWI). Door deze assesments op elkaar af te stemmen was het mogelijk om het individuele gedrag en de talenten  van Flatcoats op minimaal twee of zelfs drie momenten van hun leven in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken. Ook konden deze gegevens gecombineerd worden met gegevens over de fokomstandigheden, verwantschap, socialisatie, training en zo meer. Daarmee werd het voor mij ook een heel persoonlijk ‘onderzoeksproject’.

Ik heb de afgelopen 30 jaar honderden Flatcoat pups en volwassen honden tijdens een assessment geobserveerd en/of zelf ‘in handen’ gehad. Ik heb door het ontwikkelen van de Flatcoat assessments, door de gesprekken met allerlei mensen hierover, door het bekijken en analyseren van de scores, door het kijken naar en deelnemen aan andermans testen, door het lezen van wetenschappelijke literatuur en door te experimenteren en van alles uit te proberen een heleboel kennis op gedaan. Kennis die ik graag deel.

In 2017 schreef ik wat overdenkingen over de opgedane ervaringen en bevindingen bij de Flatcoated Retriever Personality Assessments. Die kun je hieronder lezen.

Emoties als motivatoren van gedrag.
Betrouwbaarheid en validiteit.
De noodzaak van herhaling.
Voorspellende waarde.
Standaardisatie.

Heb je vragen of wil je meer weten, dan raad ik aan om me dat via het contactformulier contact met me op te nemen.