Flatcoated Retriever Personality Project

Bij de oudste Flatcoated Retriever Club (FRC) werd al voor 1988, toen ik mijn eerste Flatcoat kreeg , een puppytest gedaan, die was ontwikkeld voor de retrievers door Tineke Antonisse-Zijda. Het verlangen om mijn volgende Flatcoat beter uit te kunnen zoeken op eigenschappen die goed bij me pasten, zorgden ervoor dat ik me al gauw aanmeldde als puppytester. In 1994 werd mij gevraagd om ‘coördinator puppytesten’ te worden. Mijn interesse voor persoonlijkheidspsychologie en de kennis die ik opdeed door veel wetenschappelijke artikelen te lezen, zorgden ervoor dat ik de puppytest aanpaste aan nieuwe inzichten. Ik experimenteerde daarbij ook met een gestandaardiseerde inventarisatie van wat -naar ik hoopte – min of meer vaste karaktertrekken waren.

Rond 2005 kwamen daar door hieronder beschreven omstandigheden nog twee assessments voor volwassen honden bij (de z.g. Fokdagtest en Retrievertest). Door deze op elkaar af te stemmen was het mogelijk om de eigenschappen van Flatcoats op minimaal twee of zelfs drie momenten van hun leven in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken en te combineren met gegevens over de fokomstandigheden, verwantschap, socialisatie, training en zo meer.

Daarmee werd het voor mij ook een heel persoonlijk ‘onderzoeksproject’, dat ik voor mezelf de mooie naam heb gegeven van Flatcoated Retriever Personality Project. Ik zag hier allerlei kansen om op een methodische en een wetenschappelijk verantwoorde manier meer te weten te komen over de factoren die bijdroegen tot het de vorming van de individuele persoonlijkheid bij honden en hoopte hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan ‘de wetenschap’.

Ik heb de afgelopen 20 jaar honderden Flatcoat pups en volwassen honden tijdens een test geobserveerd en/of zelf ‘in handen’ gehad. Ik heb door het ontwikkelen van de Flatcoat assessments, door de gesprekken met allerlei mensen hierover, door het bekijken en analyseren van de scores, door het kijken naar en deelnemen aan andermans testen, door het lezen van wetenschappelijke literatuur en door te experimenteren en van alles uit te proberen een heleboel kennis op gedaan. Mijn werkwijze, uiteenlopende gedachten en opvattingen over assessments, gedragstesten en het in kaart brengen van de persoonlijkheid van honden, mijn bedenkingen en hypotheses, maar ook mijn voorlopige bevindingen heb ik hier zo goed mogelijk verwoord. Ik hoop daarmee mensen te helpen in hun eigen zoektocht op dit enorm interessante en complexe onderzoeksgebied en hen tot nadenken te stemmen.
Het is altijd mijn bedoeling geweest om mijn hypotheses aan nader wetenschappelijk onderzoek te (laten) onderwerpen. Het vele werk dat dit met zich meebrengt, het grote aantal variabelen en andere bezigheden hebben mij tot nu toe weerhouden. Samenwerking met Adám Miklósi strandde helaas op de onmogelijkheid om langere tijd in Boedapest door te brengen.

Algemene informatie over de testen:

Puppytesten. Wordt de pup professor?
De Retrievertest. Kort overzicht en stand van zaken.
Uitgangspunten en doelstellingen van de Retrievertest.
De ontwikkeling van de Retrievertest.
Retrievertest of jachtdiploma? Op zoek naar de verschillen.
Puppytest, Fokdagtest, Retrievertest.

Overdenkingen, ervaringen, bevindingen, kanttekeningen, opmerkingen en hypotheses bij de Flatcoated Retriever Personality Assessments:

Emoties als motivatoren van gedrag.
Betrouwbaarheid en validiteit.
De noodzaak van herhaling.
Voorspellende waarde.
Standaardisatie.