Proefschrift, nieuwe artikelen en bijwerken site

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat ik een berichtje heb gezet op deze site. In de tussentijd heb ik niet stilgezeten. Op 20 december 2023 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een 532 pagina’s dik wetenschapshistorisch proefschrift, getiteld: De mythe van de alfaman. De dominantie van dominantie in de behavioural sciences, 1920-2020. Een historische reconstructie.

Algemene informatie over de inhoud vind je hier. Het boek  is geschreven in het Nederlands en  zal hopelijk over enkele maanden te lezen zijn als open access pdf in de FI Scientific Library reeks van de Universiteit Utrecht. Het ligt nog onder embargo i.v.m. de ophanden zijnde Engelse vertaling en artikelen in Engelstaligen wetenschappelijke vaktijdschriften.

Verder heb ik ondertussen zes nieuwe artikelen  geschreven voor LosVast.

Emotieregulatie volgens Gross deel 2
Onderzoek naar DNA van honden. Stand van zaken 2023
Honden en ras. Niets met elkaar te maken?
Vroeger en nu. Deel 1. Socialisatie
Vroeger en nu.  Deel 2. Clickertraining
Vroeger en nu, Deel 3. Bijtgevaarlijke honden

Ze zullen binnenkort ook elders op mijn site te lezen en te downloaden zijn. Daartoe ben ik mijn site momenteel aan het bijwerken.

Nieuw artikel emoties reguleren

Bijna een jaar lang heb ik niets aan mijn site toegevoegd. Al mijn tijd is gaan zitten in het schrijven van mijn proefschrift bij de Universiteit Utrecht.

Sinds het vertrek van Hanneke Reitsma eind 2020 als hoofdredacteur bij Onze Hond, heb ik ook niets meer geschreven voor dat blad. Men wil daar nu graag eenvoudige, algemene artikelen en die schrijf ik nu eenmaal niet.

Hanneke is inmiddels hoofdredacteur van Los Vast, het tijdschrift van O&O. Voor dat blad heb ik een klein artikeltje geschreven over het reguleren van emoties. Deel 2 verschijn in het juni nummer.

Je het eerste deel lezen via deze link.

 

8e en laatste deel emoties reguleren: Spel

Het heeft even geduurd. Maar hier is dan eindelijk het 8e en  laatste  deel over het reguleren van emoties dat ik heb geschreven voor Onze Hond.

8. Het reguleren van spel.

Eerder verschenen:

Deel 1. Invloed van het behaviorisme
Deel 2. Invloed van emoties
Deel 3. Emoties reguleren
Deel 4. Hulpmiddelen bij het reguleren van emoties
Deel 5. Het reguleren van angst
Deel 6. Het reguleren van boosheid
Deel 7. Het reguleren van liefde, gehechtheid en verdriet

 

2 nieuwe emotie artikelen

In de serie die ik heb geschreven voor Onze Hond  over de rol die de emoties van honden spelen bij hun training en opvoeding zijn inmiddels ook deel 6 en 7 verschenen.

Je kunt ze hieronder downloaden, evenals de eerste vijf delen. Het laatste deel over reguleren van spel verschijnt deze maand in Onze Hond 1.

Deel 6. Het reguleren van boosheid
Deel 7. Het reguleren van liefde, gehechtheid en verdriet

Eerder verschenen:

Deel 1. Invloed van het behaviorisme
Deel 2. Invloed van emoties
Deel 3. Emoties reguleren
Deel 4. Hulpmiddelen bij het reguleren van emoties
Deel 5. Het reguleren van angst

 

 

Emoties opvoeding en training: 2 nieuwe delen

In de serie die ik momenteel schrijf voor Onze Hond  over de rol die de emoties van honden spelen bij hun training en opvoeding zijn inmiddels ook deel 4 en 5 verschenen.

Je kunt ze hieronder downloaden, evenals de eerste drie delen.

Deel 4. Hulpmiddelen bij het reguleren van emoties
Deel 5. Het reguleren van angst

Eerder verschenen:

Deel 1. Invloed van het behaviorisme
Deel 2. Invloed van emoties
Deel 3. Emoties reguleren

Nog te verschijnen delen:

Deel 6. Het reguleren van boosheid
Deel 7.Het reguleren van verdriet en liefde
Deel 8. Het reguleren van spel en enthousiasme

Emoties, training en opvoeding

Op dit moment werk ik voor Onze Hond aan een serie over de rol die de emoties van honden spelen bij hun training en opvoeding.

De eerste drie delen zijn inmiddels verschenen en kun je hieronder downloaden.

Deel 1. Invloed van het behaviorisme
Deel 2. Invloed van emoties
Deel 3. Emoties reguleren
Deel 4. Hulpmiddelen bij het reguleren van emoties
Deel 5. Het reguleren van angst
Deel 6. Het reguleren van boosheid
Deel 7.Het reguleren van verdriet en liefde
Deel 8. Het reguleren van spel en enthousiasme

 

 

Plan van aanpak HR Honden ministerie LNV

Eind vorig jaar en begin dit jaar schreef ik voor Onze Hond vier artikelen over het plan van aanpak van HR honden, dat in opdracht van het ministerie van LNV is opgesteld en in mei 2019 werd gepresenteerd. De eerste drie artikelen zijn een samenvatting van het rapport. Hierin worden onder andere de gedragskenmerken van een HR hond gegeven en de maatregelen die volgens de onderzoekers genomen moeten worden om (meer) ernstige bijtincidenten te voorkomen. Deel 4 van de serie bespreekt de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen en de stand van zaken bij de overheid eind 2019.

Duidelijk wordt dat de aanpak van ernstige bijtincidenten begint, staat en valt met het systematisch melding/aangifte doen van alle ernstige bijtincidenten, óók als het om bijtincidenten gaat waarbij alleen honden het slachtoffer zijn!

Je kunt hier een bundeling van deze artikelen downloaden.

Oorsprong en verwantschap bij de Flatcoated Retriever

Namens de werkgroep Flatcoat Insight van de FRC  heb ik voor het FlatMagazine in 2019 op basis van historisch onderzoek een artikeltje geschreven over de oorsprong van het ras en de onderlinge verwantschap. Dit artikel kun je hier downloaden.

In het artikel wordt verteld dat alle Flatcoats ter wereld afstammen van een in 1888 geboren reu, Darenth, en drie teven. De afstamming van Darenth heb ik uitgezocht. Deze is heel illustratief voor de manier waarop de Flatcoat als ras is gecreëerd. Darenths stamboom kun je hier bekijken.

Het artikel en de stamboom van Darenth zijn ook via het menu (Flatcoat > aanschaf) te vinden.

 

Agressie gebundeld

Afgelopen jaar heb ik voor Onze Hond een serie van zeven artikelen geschreven over agressie.

Ieder mens en ieder dier wordt wel eens agressief. Toch is agressie een slecht begrepen gedrag. Er zijn in de loop der tijd dan ook heel wat theorieën over ontwikkeld. Pas vrij recent is een groeiend contingent wetenschappers ervan overtuigd is geraakt dat agressie door meerdere, van elkaar verschillende emotionele hersensystemen kan worden gegenereerd. Daarbij biedt met name de synthese over emotioneel-motivationele hersensystemen van de neuropsycholoog en hersenonderzoeker Jaak Panksepp een andere, genuanceerdere kijk op agressie. In de serie over agressie ga ik dieper in op de inzichten die de – nog in de kinderschoenen staande – onderzoeken naar emoties kunnen betekenen voor onze kijk op en omgang met agressie bij onze honden.

De serie heb ik weer gebundeld in één document dat je hier kunt downloaden.