Plan van aanpak HR Honden ministerie LNV

Eind vorig jaar en begin dit jaar schreef ik voor Onze Hond vier artikelen over het plan van aanpak van HR honden, dat in opdracht van het ministerie van LNV is opgesteld en in mei 2019 werd gepresenteerd. De eerste drie artikelen zijn een samenvatting van het rapport. Hierin worden onder andere de gedragskenmerken van een HR hond gegeven en de maatregelen die volgens de onderzoekers genomen moeten worden om (meer) ernstige bijtincidenten te voorkomen. Deel 4 van de serie bespreekt de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen en de stand van zaken bij de overheid eind 2019.

Duidelijk wordt dat de aanpak van ernstige bijtincidenten begint, staat en valt met het systematisch melding/aangifte doen van alle ernstige bijtincidenten, óók als het om bijtincidenten gaat waarbij alleen honden het slachtoffer zijn!

Je kunt hier een bundeling van deze artikelen downloaden.